بیمه های طرف قرارداد

نوامبر 28, 2017

بیمه های طرف قرارداد

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017
ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

ماساژ درمانی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

آب درمانی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

درمان های دستی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

ورزش درمانی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

کشش

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

الکتروتراپی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 28, 2017

لیزر درمانی

ارسال شده در خدمات
نوامبر 22, 2017

بعد از طی دوره درمانی نیاز به تمرینات تکمیلی در منزل می باشد که نیاز به لوازم خاصی دارد ، این لوازم را میتوان با مراجعه به بخش محصولات و با مشورت کارشناسان مرکز تهیه کرده و به تکمیل درمان در منزل مبادرت فرمایید .    

ارسال شده در محصولات