فیزیوتراپی برای رفع بی اختیاری ادراری زمان حاملگی و بعد از زایمان

فیزیوتراپی برای رفع بی اختیاری ادراری زمان حاملگی و بعد از زایمان

بی اختیاری ادراری یکی از بدترین عوارض حاملگی می باشد که بسیاری از مادران در زمان حاملگی یا بعد از زایمان به دلیل مشکلات ایجاد شده در عضلات کف لگن از آن رنج می برند.
متخصصین فیزیوتراپی با تجویز برنامه های درمانی برای عضلات کف لگن میزان بی اختیاری ادرار را به حداقل ممکن می رسانند و با درمان های مناسب که عضلات تنه و کف لگن را مورد هدف قرار می دهند از درد های کمر و لگن جلوگیری می کنند. تجهیزات الکترفیزیکی زیادی نیز در کلینیک های فیزیوتراپی موجود هستند که در رفع مشکلات فوق بسیار کمک کننده می باشند.

دو نکته بسیار مهم در مورد فیزیوتراپی ماردران باردار
• مهمتر از هر چیزی تجویز درمان فیزیوتراپی و تمرینات تقویتی و کششی فقط توسط فیزیوتراپیست می باشد.
• مراقبت های فیزیوتراپی باید در کنار سایر مراقبت های پزشکی مدت ها قبل از حاملگی شروع بشوند.