دیسکو پاتی

ديسکوپاتی چيست ؟

Discopathy-pasclinic.ir

کلمه دیسکوپاتی از دو کلمه دیسک (به معنی همان دیسک ) و پاتی ( به معنی بیماری ) تشکیل شده است. هر انسان 23 دیسک دارد. انسانها 7 مهره گردنی و 12 مهره قفسه سینه ( توراسیک ) و 5 مهره کمری و 5 مهره خاجی ( ساکروم یا لگنی) و تعداد متغیر مهره های دنبالچه ( معمولا یکی ) دارند

تا وقتی دیسک در جای خود قرار دارد و روی عصب فشار ایجاد نکند درد ایجاد نمی¬شود. شکل زیر کمک میکند

Discopathy1-pasclinic.ir

اصطلاحات غلط مردم:
1- من سیاتیک دارم. عصب سیاتیک ، یک عصب طبیعی بدن است که همه دارند. گفتن اینکه من سیاتیک دارم مثل این است بگوییم من دست دارم . عصب سیاتیک از تجمع پنج عصب L4، L5، S1، S2و S3 ایجاد میشود. دیسک L4/ L5 روی عصب L4 فشار می¬آورد بنابراین درد عصب L4 و درنتیجه سیاتیک ایجاد می¬کند. دیسک L5/ S1روی عصب L5 فشار می¬آورد ودرد عصب L5 (که جز عصبهای تشکیل سیاتیک است) ایجاد می¬کند…

 

کلینیک فیزیوتراپی پاس 44952133