لنز پک

Lens Pack-pasclinic.irلنز پک

لنز پک وسیله ای است جهت استفاده ی راحت تر و بهداشتی از لنز های تماسی طبی و رنگی

با توجه به حساس بودن بهداشت چشم در استفاده از لنز ها، استفاده از لنز پک جهت گذاشتن و برداشتن لنز،بدون تماس لنز با دست توصیه می شود. همچنین استفاده از لنز راحت تر صورت می گیرد.

خانم هایی که ناخن های بلند و یا مصنوعی دارند به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به لنز ها و پاره شدن آن و همچنین جلوگیری از آسیب رساندن به چشم، بهتر است از لنز پک استفاده کنند.

به منظور تهیه ی این محصول با شماره های زیر تماس بگیرید:

02144023991

02144952133