کینزیوتیپینگ

کینزیوتیپینگ

کینزیوتیپینگ

امروزه قهرمانان ورزشی را می بینید که بر بدن های خود چسب هایی با رنگ های مختلف چسبانیده اند. این نوارهای کشی که با عنوان کینزیوتیپ شناخته می شوند یک نوار پارچه ایی همراه با چسب اکرلیک است که به منظور پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی و اختلالات فیزیکی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.

با استفاده از این چسب ها، بسته به نظر درمانگر می توان حرکت عضله ای را تسهیل و یا مهار نمود و همچنین باعث سهولت حرکت در یک مفصل و یا جلوگیری از حرکتی خاص در مفصل گردید که هدف از این کارها حمایت از بافت و یا اندام آسیب دیده می باشد.

همچنین با تحریک و کشش پوست به خون اجازه می دهد تا جریان بیشتری پیدا کرده و به این شکل توانایی بدن در پاک سازی مایع لنفاوی افزایش یافته و التهابات با سرعت بیشتری التیام می یابند.

در کل هدف از بستن این چسب ها تخلیه کردن، محافظت و حمایت از آسیب دیدگی های خاص، اصلاح حرکت وجلوگیری از بروز آسیب های بعدی است.

#کینزیوتیپینگ #فیزیوتراپی #فیزیوتراپی-پاس #تیپ