سندرم گیر افتادگی شانه

سندرم گیرافتادگی شانه (Shoulder impingement syndrome) عبارت است از اختلال در فضای زیراخرمی (ساب آکرومیال) که منجربه فشار بر تاندون‌های کلاهک چرخاننده  (به ویژه تاندون ماهیچه فوق خاری)، تاندون سر دراز دوسر بازویی و بورس ساب آکرومیال می‌گردد. این سندرم معمولا در ورزشکاران و کارگرانی که عمل دورکردن (ابداکسیون) شانه را به طور مکرر و در دامنه‌ای بیشتر از 90 درجه انجام می‌دهند، اتفاق می‌افتد، اگرچه احتمال درگیری در افراد کم تحرک نیز وجود دارد. درسندرم گیرافتادگی، در بسیاری از موارد یک قوس دردناک در دامنه میانی دورکردن (ابداکسیون) استخوان بازو وجود دارد  . مهمترین مشخصه آن، دردی است که بیمار در دامنه میانی 60 الی 120 درجه دورکردن استخوان بازو گزارش می‌کند.

Shoulder strain syndrome-pasclinic.ir

علل

به هر دلیلی یک بخش متورم یا حساس در زیر زائده آکرومیون وجود داشته باشد، احتمال گیرافتادگی که با درد شانه همراه است در دامنه میانی مفصل شانه (مفصل گلنوهومرال) وجود دارد

 

به طورکلی، برخی از عواملی که در ایجاد سندرم گیرافتادگی شانه دخالت دارند عبارتنداز:

■شلی کپسول مفصلی و بی ثباتی مفصل شانه
■التهاب تاندون ماهیچه‌های روتاتورکاف (کلاهک چرخاننده)

■اختلال در عملکرد ماهیچه‌های کمربند شانه‌ای
■کاهش فضای زیراخرمی مثلا به علت سفتی قسمت پشتی و تحتانی کپسول مفصلی شانه (مفصل گلنوهومرال)
■وضعیت (پوسچر) غیرطبیعی همانند حالت رو به جلوی سر، افزایش انحنای سینه‌ای (توراسیک) و گرد بودن شانه

■ناهنجاری‌های مادزادی در فضای زیراخرمی
■اختلال در حرکات مفاصل اخرمی-ترقوه‌ای و جناغی-ترقوه‌ای (استرنوکلاویکولار)
علایم
■افزایش درد در ناحیه فوقانی بازو و شانه در عمل دورکردن بازو در دامنه میانی 45 (یا 60) الی 120 درجه
■اختلال در فعالیت‌های روزمره بیمار همانند لباس پوشیدن

Shoulder strain syndrome1-pasclinic.ir

■حساسیت به لمس در ناحیه تاندون درگیر

■فعالیت‌های تکراری بالای سر و بالا آوردن مکرر شانه باعث تشدید درد می‌گردد
یافته‌های رادیولوژی

■احتمال وجود شکستگی در ناحیه برجستگی بزرگ استخوان بازو

درمان

درمان براساس علل اولیه سندرم صورت می‌گیرد و به طورکلی شامل:

■درمان غیرجراحی

■استفاده از یخ در موارد حاد

■استراحت در مرحله حاد که به معنای پرهیز از فعالیت‌هایی است که درد بیمار را تشدید می‌کند (مثلا حرکات مکرر بالای سر)
■فیزیوتراپی :

تحریکات الکتریکی  – اولتراسوند  لیزردرمانی – تمرین درمانی و از همه مهمتر درمانهای دستی که از طریق آزادسازی عضلات و تاندون ها به رفع فشار در قوس زیر آکرومیون کمک زیادی می کند.

فیزیوتراپی پاس 44952133